C 6.6. Äratõmme (ingl offset)

Kirja ülekandumine külgnevatele lehtedele.
Tindi äratõmme teisele lehele võib juhtuda siis, kui leht volditakse või pannakse kokku enne tindi lõplikku kuivamist. Tint võib muutuda teisi lehti määrivaks ka siis, kui pärgamenti hoitakse liigniiskes keskkonnas.