C 5. Konserveerimisega kaasnevad muutused

Eelneva parandamise või konserveerimise tunnustega pärgament.

Ajaloolisi pärgamente on sageli mitmeid kordi parandatud või konserveeritud. Selleks on läbi aegade kasutatud erinevaid viise ja materjale, mis on muutnud ka pärgamentide välisilmet. Olenemata sellest, kas eelnevad parandused on pärgamendi säilimisele tulnud kasuks või mitte, tuleb need muutused kindlasti dokumenteerida pärgamendi oluliste tunnustena C5. Eelneva parandamise või konserveerimise tulemusena tekkinud kahjustused soovitav dokumenteerida kahjustuse alaliigina C5.1

Kahjustuse C5 alamkategooria:
C 5.1. Eelneva parandamise või konserveerimise tulemusena kahjustatud pärgament