B 3.4. Joonimine (ingl ruling)

Käsikirja tekstiridade märgistus pinnal.

Käsikirjaliste tekstide vormistamisel kasutati vaba kirjutusviisi kõrval ka teksti paiknevuse märgistamist joonimise abil. Kirjaveergude ja -ridade asetus märgiti pärgamendile erinevalt: kas torkeaukude abil, mehaaniliselt või tindiga joonides.

Joonimisel kasutati nii kerge vajutusega mehaanilisi vahendeid kui ka kirjutusvahendeid.

Pärast joonimist ja teksti vormistamist eemaldati pärgamendilehed kirjutusraamilt ja vormistati ürikuks.