B 3.3. Märgistusaugud, märgistusjooned (ingl pricking, pricking marks, lines)

Teksti paiknevuse korraldamiseks pärgamendilehel tehti pinnale selleks vajalikud märgistused.

Pinna märgistamine enne kirjutama asumist oli väga oluline töö. Märgistati ära veergude asetus leheküljel ja ridade paiknemine veergude sees. Märgistamiseks kasutati kerget vajutamist lehe pinnale.