B 3.6. Erinevad tindid (ingl the variances of the ink, used on the same page)

Teksti vormistamisel samal lehel on kasutatud erinevaid tinte.

Ühe käsikirja vormistamisel kasutati erinevaid tinte mitmel põhjusel. Dokumenteerimisel on seda oluline kirjeldada, sest erinevate tintide kasutamine suurendas riski tindikahjustuste tekkeks.