A 1.5. Pärgamendilehe suurus (ingl the size of the bifolios or document)

Pärgamendilehe suurus sõltus toornaha suurusest, mis omakorda sõltus eelkõige looma liigist ja vanusest. Pärgamendi kõrge hinna tõttu kasutati pärgamendi pind ära võimalikult maksimaalselt, väljalõigatud pärgamendileht ulatus sageli naha servadeni. Suuremõõdulise dokumendi jaoks tuli valida täiskasvanud suure imetaja nahk, mis oli juba algselt üle pinna väga erinevate omadustega. Pärgamendilehe eri kohtade erinev tihedus ja kiudude orientatsioon võib ebasoodsate keskkonnatingimuste puhul põhjustada üriku deformeerumist.