C 6.15. Sisekadu (ingl internal loss)

Pärgamendilehe sisemisest alast puuduvad materjali tükid, pärgamendis on augud.

Pärgamendi sisenekadu on kahjustus, mille puhul on tegemist erinevatel põhjustel (hooletu käsitsemine jne) materjalist välja rebenenud tükkidega. Kahjustust kirjeldatakse sageli ka aukudena pärgamendis. See on kahjustus, mis mõjutab nii pärgamendi seisundit kui ka tervikliku teksti säilivust.