Pärgament

Pärgamendi kasutamisel käsikirjaliste dokumentide ...

Säilitamine

Pärgamenti on läbi ajaloo erinevatel ajaperioodidel ...

 

Digimine

Pärgamentürikute digimise protsess ...

Kaart

Kaardile on koondatud pärgamentdokumentide ...

Seisund 1

Seisund 1: kahjustamata (vähekahjustatud)- füüsiliselt terviklik kas ilma või mõne üksiku väikesemõõdulise kahjustusega, puuduvad klaasjad alad ja hallitus, tekst täielikult säilunud. Dokument on hästi käsitletav ja üle pinna ühtlase painduvusega.

Seisund 2

Seisund 2: kahjustatud – füüsiline terviklikkus rikutud. Rebendid, augud, plekid, hallitus, klaasjad alad alla 1/3 kogu pinnast. Osaline teksti ja painduvuse kadu. Käsitsemine võib olla raskendatud.

Seisund 3

Seisund 3: tugevalt kahjustatud - füüsilised kahjustused, plekid, hallitus ja klaasjad alad üle 1/3 pinnast. Dokument on mitte käsitletav.