UNICA keskkonnast leiate pärgamendi konserveerimise ja digiteerimisega seotud infot

Pärgament

Pärgamendi kasutamisel käsikirjaliste dokumentide ...

Säilitamine

Pärgamenti on läbi ajaloo erinevatel ajaperioodidel ...

 

Digimine

Pärgamentürikute digimise protsess ...

Kaart

Kaardile on koondatud pärgamentdokumentide ...

Seisund 1

Seisund 1: kahjustamata (vähekahjustatud)- füüsiliselt terviklik kas ilma või mõne üksiku väikesemõõdulise kahjustusega, puuduvad klaasjad alad ja hallitus, tekst täielikult säilunud. Dokument on hästi käsitletav ja üle pinna ühtlase painduvusega.

Seisund 2

Seisund 2: kahjustatud – füüsiline terviklikkus rikutud. Rebendid, augud, plekid, hallitus, klaasjad alad alla 1/3 kogu pinnast. Osaline teksti ja painduvuse kadu. Käsitsemine võib olla raskendatud.

Seisund 3

Seisund 3: tugevalt kahjustatud - füüsilised kahjustused, plekid, hallitus ja klaasjad alad üle 1/3 pinnast. Dokument on mitte käsitletav.