Seisundi hindamine

Ülevaade Pärgamentide seisundist Seisundi määratlemine Seisundikategooriad Klaasjate alade määratlemine Seisundi määratlemise tehnilised üksikasjad Kokkuvõte Idee ühendada pärgamentide seisundi hindamine digimisprotsessiga

Loe edasi

Kahjustuste visuaalne määramine

Pärgamendi kahjustuste ja tunnuste kirjeldamisel on visuaalne vaatlus määrava tähtsusega. Praktilises konserveerimises on üriku visuaalne kirjeldamine, pärast kultuuriloolist kirjeldamist, dokumenteerimise

Loe edasi

Pärgamendi kahjustuste ja tunnuste atlas

Kahjustuste defineerimisel puuduvad tänaseni ühtsed seisukohad, tavaliselt lähtutakse kahjustuste väljaselgitamise eesmärgist. Enamikel juhtudel on tarvis teada saada kahjustuste liikide esinemist

Loe edasi

Pärgament

Euroopaliku kultuuri kujunemises on paljude sajandite jooksul olnud oluline roll pärgamendil, selle kasutamisel käsikirjaliste dokumentide, raamatute, tarbe- ning kunstiesemete loomiseks.

Loe edasi