Pärgamendi seisundi analüüs

Allpool on toodud mõned näited kahjustuste andmekogu kasutamise võimaluste kohta  seisundi analüüsil aastatel 2010-2012 loodud andmekogude põhjal. Kahjustuste ja klaasjate

Loe edasi

Seisundi hindamine

Ülevaade Pärgamentide seisundist Seisundi määratlemine Seisundikategooriad Klaasjate alade määratlemine Seisundi määratlemise tehnilised üksikasjad Kokkuvõte Idee ühendada pärgamentide seisundi hindamine digimisprotsessiga

Loe edasi

Pärgamendi konserveerimine

Sissejuhatus Konserveerimisest välismaal Konserveerimisest Eestis Kokkuvõte Kasutatud kirjandus René Larseni (Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design

Loe edasi

Kahjustuste visuaalne määramine

Pärgamendi kahjustuste ja tunnuste kirjeldamisel on visuaalne vaatlus määrava tähtsusega. Praktilises konserveerimises on üriku visuaalne kirjeldamine, pärast kultuuriloolist kirjeldamist, dokumenteerimise

Loe edasi

Pärgamendi valmistamine

Regioonide ja riikide majanduslikud ja poliitilised tõusud ja mõõnad kajastuvad ka pärgamendi valmistamise ajaloos. Nii, kuidas arenes kirja- ja kirjutamise

Loe edasi

Pärgament

Euroopaliku kultuuri kujunemises on paljude sajandite jooksul olnud oluline roll pärgamendil, selle kasutamisel käsikirjaliste dokumentide, raamatute, tarbe- ning kunstiesemete loomiseks.

Loe edasi