Atlas

Selles pärgamendi tunnuste ja kahjustuste atlase osas anname põhjaliku ülevaate atlase ülesehitusest ja kategooriatest. Kõik peakategooriad jagunevad omakorda alamkategooriateks (vt

Loe edasi

[:et] Pärgamendi kahjustuste atlas Loe edasi >>> [:] [:et]Esilehel: Eesti vanima pärgamendi avers ja revers. Eestis asuv vanim kirjalik dokument aastast

Loe edasi

Pärgamendi kahjustuste ja tunnuste atlas

Kahjustuste defineerimisel puuduvad tänaseni ühtsed seisukohad, tavaliselt lähtutakse kahjustuste väljaselgitamise eesmärgist. Enamikel juhtudel on tarvis teada saada kahjustuste liikide esinemist

Loe edasi