Atlas

Selles pärgamendi tunnuste ja kahjustuste atlase osas anname põhjaliku ülevaate atlase ülesehitusest ja kategooriatest. Kõik peakategooriad jagunevad omakorda alamkategooriateks (vt

Loe edasi

UNICA : pärgamentürikute säilitamine ja seisundi hindamine Rohkem teavet pärgamentide konserveerimisest ja digiteerimisest >>> Pärgamendi kahjustuste atlas Loe edasi >>> Tausta

Loe edasi

Pärgamendi kahjustuste ja tunnuste atlas

Kahjustuste defineerimisel puuduvad tänaseni ühtsed seisukohad, tavaliselt lähtutakse kahjustuste väljaselgitamise eesmärgist. Enamikel juhtudel on tarvis teada saada kahjustuste liikide esinemist

Loe edasi