C 5.1. Eelneva parandamise või konserveerimise tulemusena kahjustatud pärgament

Pärgamentide puhul, kus eelnev parandamine või konserveerimine on pärgamenti silmnähtavalt kahjustanud, tuleb neid, otseselt eelnevast konserveerimisest või parandamisest põhjustatud kahjustusi dokumenteerida.