Pärgament Tallinna Linnaarhiivi kogudes

Tiina Kala Ürikud ja seadusekogud Asjaajamisraamatud Kirjavahetus Käsikirjalised raamatud Pärgamentdokumentide uurimine ja editeerimine Viited Tallinna Linnaarhiivi kogudes leiduvat pärgamenti on

Loe edasi

Impressum

UNICA loojad, toetajad ja kaasaaitajad UNICA portaali loomine: SA EVM konserveerimis ja digiteerimiskeskus Kanut: Mari Siiner, Jaanus Heinla Tallinna Linnaarhiiv: Sille

Loe edasi