B 3.4. Joonimine (ingl ruling)

Käsikirja tekstiridade märgistus pinnal.Käsikirjaliste tekstide vormistamisel kasutati vaba kirjutusviisi kõrval ka teksti paiknevuse märgistamist joonimise abil. Kirjaveergude ja -ridade asetus

Loe edasi